قیمتـ طراحیـ-مدتــــ-قیمتــــ
بنر فلت حرفه ای یک روز 5000 تومان
بنر فلت ساده یک روز 3000 تومان
بنر گرافیکی حرفه ای یک روز 5500 تومان
بنر گرافیکی ساده یک روز 2500 تومان
لوگو گرافیکی حرفه ای یک روز 6000 تومان
لوگو ساده یک روز 3000 تومان
قالب لایه باز پنج روز 20000 تومان تا 50000 تومان
پوستر حرفه ای دو روز 11000 تومان
طراحی قالب تمامی سرویس ها یک روز 60000 تومان
هدر فلت حرفه ای دو روز 5000 تومان
ترجمه قالب دو روز 10000 تومان
هدر گرافیکی حرفه ای دو روز 4500 تومان
هدر گرافیکی ساده یک روز 3000 تومان
کاور مطالب یک روز 4000 تومان
برچسب کاربری گرافیکی سه روز 9000 تومان